मुंबई शहर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालयातर्फे उमेदवारांनी केलेल्या निवडणूक खर्चाच्या हिशोबाच्या छाननीसाठी मानक दरसूची जाहीर

मुंबई, दि. २३:- भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मुंबई शहर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालय यांच्यातर्फेलोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ साठीउमेदवारांनी केलेल्या निवडणूक खर्चाच्या हिशोबाच्या छाननीसाठी मानक दरसूची जाहीर केली आहे.

यामानक दरसूचीमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा बसविणे, छायाचित्रण करणे (Videography), झेरॉक्स, खुर्च्या, मंडप, ध्वनीक्षेपक यंत्रणा, संगणक, प्रिंटर, खानपान, पोस्टर/बॅनर, हँड बिल, पत्रक (Pamplet), होर्डिंग, कटआउट, कमान उभारणे, हॉटेल/गेस्ट हाऊस मधील खोली भाड्याने घेणे, पुष्पगुच्छ, स्टेशनरी, इंधन, ढोल पथक, वृत्तपत्र, वृत्तवाहिनी, मनोरंजन वाहिनी, दूरदर्शन, रेडियो, समाजमाध्यमांवर देण्यात येणाऱ्या जाहिराती, बल्क संदेश आदीबाबत जाहीर केलेल्या दरांचा तक्ता पुढीलप्रमाणे आहे. हेदरमुंबईशहर जिल्हयापुरते मर्यादितअसूनसार्वत्रिक लोकसभानिवडणूक२०२४करितालागूआहेत.

 

CCTV Camera :-

 

.क्र.
साहित्याचातपशील
दर

(रूपयेप्रतीमहिना)

1
One CCTV Camera With DVR and TV/ Screen Monitor for One day
640

2
One CCTV Camera With DVR and TV/ Screen Monitor for One Week
3907

3
One CCTV Camera With DVR and TV/ Screen Monitor for One Month
16,500

 

Videography :-

 

.क्र.
साहित्याचातपशील
नग/ दिवस
दररूपये

HD चलचित्रमुद्रितकरणे¼HD video recording½ तसेचस्थिरचित्र (Still Photography) ह्यादोन्हीगोष्टीचीसुविधाअसलेल्या HD Camera व्हिडीओग्राफरसहव्हिडीओचित्रीकरणाची CD/DVD/HDD तयारकरणे, व्हिडीओग्राफरनेतयारकेलेलीसी.डी./डी. व्ही. डीव्ही.सी.डी./डी. व्ही. डी. प्लेअरसंचावरसंबंधितअधिकाऱ्यांनीसुचविल्यानुसारवसांगितल्यानुसारदाखविणे, बॅकअपतयारकरूनदेणेतसेचस्थिरचित्रांची Hard Copy (print)/ Soft Copy CD/DVD/Pendrive मध्येदेणे.
 

१दिवस (२४तासांचाएकदिवसगणलाजाईल)

 

१,३४७

 

 

Xerox Machine :-

 

 

.क्र.
साहित्याचातपशील
दर

(रूपयेप्रतीमहिना)


स्पायरलबायडींग (प्लास्टीककव्हरववायरसह, ए-४साईज)(१ते१००पाने)
०.४९


स्पायरलबायडींग (प्लास्टिककव्हरववायरसह, लिगलसाईज)(१ते१००पाने)
०.४९


झेरॉक्स्‍ (ए-४साईज)(१बाजू)
०.४०


झेरॉक्स्‍ (ए-४साईज)(२बाजू)
०.४९


झेरॉक्स्‍ (लिगलसाईज)(१बाजू)
०.४९


झेरॉक्स्‍ (लिगलसाईज)(१बाजू)
०.४९


झेरॉक्स्‍ (ए-३साईज)(१बाजू)
०.४९


झेरॉक्स्‍ मशीन (चालकासह)कार्टेजसह१दिवसाकरिता (३०००लिगलसाईजकॉपीसह)
२,४९९


झेरॉक्स्‍ मशीन (चालकासह)कार्टेजसह३०दिवसाकरिता (२००००ए-४साईजकॉपीसह)
९,९९९

 

 

Furniture :

 

.क्र.
साहित्याचातपशील
दर (रूपये)

1
Chair (Plastic) (Per No.)-Daily
10

2
Chair (Plastic) (Per No.) -Weekly
60

3
Chair (Plastic) (Per No.) -Monthly
150

4
Chuna Powder (Per Kg.)
20

5
Cloth Partition (Per Running Ft.) -Daily
20

6
Cloth Partition (Per Running Ft.) – Weekly
100

7
Cloth Partition (Per Running Ft.) – Monthly
350

8
Tarpaulin Partition (Per Running Ft.) -Daily
40

9
Tarpaulin Partition (Per Running Ft.) – Weekly
150

10
Tarpaulin Partition (Per Running Ft.) – Monthly
800

11
G I Sheet Partition (Per Running Ft.) -Daily
150

12
G I Sheet Partition (Per Running Ft.) -Weekly
800

13
G I Sheet Partition (Per Running Ft.) -Monthly
3000

14
Cotton Mattress with cover and pillow (per set) -Daily

 

100

15
Cotton Mattress with cover and pillow (per set) –

Weekly

 

350

16
Cotton Mattress with cover and pillow (per set) -Monthly

 

1500

17
Generator Van of appropriate rating (125 KVA) (Per No.) – Daily (For per day 8 Hours)
15000

18
Generator Van of appropriate rating (125 KVA) (Per No.) – Weekly (For per day 8 Hours)
80000

19
Generator Van of appropriate rating (125 KVA) (Per No.) – Weekly (For per day 8 Hours)
400000

20
Generator Van of appropriate rating (125 KVA) (Per No.) – Monthly (For per day 8 Hours)
8000

21
Generator Van of appropriate rating (125 KVA) (Per No.) – Daily (For per day 8 Hours)
5000

22
Flood Light / LED Light (Per No.) – Daily
150

23
Flood Light / LED Light (Per No.) – Daily
350

24
Flood Light / LED Light (Per No.) – Daily
1500

25
Table Folding (Per No.) – Daily
30

26
Pendol Normal (Per Sq. Ft.) – Daily
50

27
Pendol Waterproof with Tarpaulin (Per Sq. Ft.) – Daily
55

28
Pendol Waterproof with Tarpaulin (Per Sq. Ft.) – Weekly
75

29
Pendol Waterproof with Tarpaulin (Per Sq. Ft.) – Monthly
100

30
Pendol Waterproof with GI Sheet (Per Sq. Ft.) – Daily
60

31
Podium (Per No.) – Daily
200

32
Sofa Tepoy (Per No.) – Daily
250

33
Sofa Tepoy (Per No.) – Weekly
800

34
Sofa Tepoy (Per No.) – Monthly
3500

35
Sound System with 2 Speaker & Cordless Mike (Per Set) – Daily
2000

36
Sound System with 2 Speaker & Cordless Mike (Per Set) – Weekly
10000

37
Sound System with 2 Speaker & Cordless Mike (Per Set) – Monthly
30000

38
Wooden Platform (Per Sq. Ft.) – Daily
45

39
Wooden Platform (Per Sq. Ft.) – Weekly
120

40
Wooden Platform (Per Sq. Ft.) – Monthly
175

41
Tube Light (Per No.) – Daily
25

42
Tube Light (Per No.) – Weekly
125

43
Tube Light (Per No.) – Monthly
600

44
Table Cover (Per No.) – Daily
10

45
Table Cover (Per No.) – Weekly
50

46
Table Cover (Per No.) – Monthly
150

47
Cloth Flag 2’X 3’ (Per Piece)
22

48
Air Conditioner 2 Ton (Per Month)
40000

49
Air Conditioner Tower 3 Ton (Upto 3Day)
15000

Air Conditioner Tower 3 Ton (Per Month)
50000

50
Cooler Upto 3 Day
450

Cooler Per Month
6500

51
LED Screen 55’ (Per Day)
805

LED Screen 55’ (Per Month)
10000

52
LED Van 72’ (Per Day)
12500

53
Pedestal Fan (Per Day)
245

54
Computer (Per Month Per Piece)
1250

55
Printer (Per Month Per Piece)
800

56
Laptop (Per Month Per Piece)
1500

57
Temporary office for political party (Per Sq. Ft. Per Month)
110

58
Construction of Stage Pendol (20’X25’)
18000

 

 

Poster Banner :-

 

 

.क्र.
साहित्याचातपशील
Nos/Qty
दर (रूपये)

1
Banner without Frame flex
Per Sq feet
7

2
Banner with wooden frame flex
Per Sq feet
17

3
Paper Posters 15”X20”(p-130gsm)
1 No
6.5

4
Paper Posters 18”X23”(p-130gsm)
1 No
7

5
Paper Posters 20”X28”(p-130gsm)
1 No
7.5

6
A4 Certificate Color
1 No
10

7
Round Cloth Batches with ribbon (single layer)
1 No
30

8
Round Cloth Batches with ribbon (double layer)
1 No
40

9
Round Cloth Batches with ribbon (triple layer)
1 No
50

10
Hand Banner With Wooden frame &  handle (12”X18”)
1 No
50

11
A4 Size Stickers
1 No
10

12
Stickers 3”X15”
1 No
4

13
Stickers 13”X15”
1 No
12

14
Stickers 6”X8”
1 No
8

 

Hand Bills :Mapalitho Paper 61X8686 (GSM) per Copy

 

 

Sr. No
Size
B/ W

(Rs)

Two Colour

(Rs)

Multi Colour

(Rs)

 

 

A -5 (6’ 8.5’)
 
 
 

 

1)

Up to 1000 Copies
2.25
2.34
3.56

 
Up to 3000 Copies
0.99
1.23
1.67

 
Up to 5000 Copies
0.82
0.99
1.28

 
Up to 7000 Copies
0.84
0.96
1.19

 
Up to 10000 Copies
0.81
0.91
1.00

 
 
 
 
 

A-5 1/ Fold (8.5’X12‘)
 
 
 

2)
Up to 1000 Copies
2.12
2.79
4.07

 
Up to 3000 Copies
1.37
1.64
2.16

 
Up to 5000 Copies
1.19
1.38
1.76

 
Up to 7000 Copies
1.19
1.37
1.65

 
Up to 10000 Copies
1.10
1.15
1.20

 

 

 

 

7A)Poster  : Cromocoated  Paper (76X 102XGSM) Per copy

 

 

Sr. No
Size
B/ W (Rs)
Two Colour

(Rs)

Multi Colour

(Rs)

 
A-2(18”X23”)
 
 
 

 

 

1)

Up to 3000 Copies
4.86
5.40
6.32

Up to 5000 Copies
4.64
5.10
5.87

Up to 7000 Copies
4.64
5.10
5.75

Up to 10000 Copies
4.59
4.80
5.00

 
 
 
 
 

 
Size
B/ W (Rs)
Two Colour

(Rs)

Multi Colour

(Rs)

 

 

2)

A-1(20’X30’)
 
 
 

Up to 3000 Copies
9.15
10.20
11.50

Up to 5000 Copies
8.78
9.71
11.00

Up to 7000 Copies
8.72
9.57
10.80

Up to 10000 Copies
8.63
9.44
10.60

 
Size
B/ W (Rs)
Two Colour

(Rs)

Multi Colour

(Rs)

 

 

3)

A-1(26’X36’)
 
 
 

Up to 3000 Copies
9.29
10.37
11.50

Up to 5000 Copies
8.93
9.86
11.37

Up to 7000 Copies
8.87
9.72
11.10

Up to 10000 Copies
8.78
9.59
10.86

 

 

7B)Poster : Cromocoated Paper (61 X86/ 80 GSM) Per copy

 

 

Sr. No
Size
B/ W (Rs)
Two Colour

(Rs)

Multi Colour

(Rs)

 
A-2(18’X23’)
 
 
 

1)
Up to 3000 Copies
3.57
4.11
5.01

Up to 5000 Copies
3.345
3.81
4.56

Up to 7000 Copies
3.33
3.765
4.46

Up to 10000 Copies
3.285
3.69
4.34

 
 
 
 
 

 
Size
B/ W (Rs)
Two Colour

(Rs)

Multi Colour

(Rs)

 
A-2(20’X30’)
 
 
 

2)
Up to 3000 Copies
6.54
7.65
9.44

Up to 5000 Copies
6.18
7.11
8.63

Up to 7000 Copies
6.15
6.975
8.36

Up to 10000 Copies
6.03
6.84
8.12

 

 
Size
B/ W (Rs)
Two Colour

(Rs)

Multi Colour

(Rs)

3)
A-1(26’X36’)
 
 
 

Up to 3000 Copies
6.69
7.65
9.59

Up to 5000 Copies
6.33
7.26
8.78

Up to 7000 Copies
6.27
7.125
8.51

 
Up to 10000 Copies
6.18
6.99
8.27

 

 

 

8 A)Pamplet : Maplitho Paper(61 X86/ 80 GSM) Per Copy

 

 

Sr. No
Size
B/ W (Rs)
Two Colour

(Rs)

Multi Colour

(Rs)

 

 
A-5(6’ X 8.5’)
 
 
 

1)
Up to 1000 Copies
2.25
2.34
3.56

Up to 3000 Copies
0.99
1.23
1.68

Up to 5000 Copies
0.83
0.99
1.28

Up to 7000 Copies
0.84
0.96
1.19

Up to 10000 Copies
0.71
0.81
0.90

 
 
 
 
 

 
Size
B/ W (Rs)
Two Colour

(Rs)

Multi Colour

(Rs)

 
A-5  1/Fold (8.5’X 12’)
 
 
 

 
Up to 1000 Copies
2.11
2.79
4.07

Up to 3000 Copies
1.36
1.63
2.16

Up to 5000 Copies
1.18
1.38
1.76

Up to 7000 Copies
1.18
1.36
1.65

Up to 10000 Copies
1.15
1.20
1.25

 
 
 
 
 

 
Size
B/ W (Rs)
Two Colour

(Rs)

Multi Colour

(Rs)

 
A-5  2/Fold (8.5’X 24’)
 
 
 

Up to 1000 Copies
2.92
3.67
5.10

Up to 3000 Copies
2.10
2.46
3.11

Up to 5000 Copies
1.90
2.19
2.69

Up to 7000 Copies
1.88
2.16
2.60

 
Up to 10000 Copies
1.80
1.90
2.00

 

                                          

 

8 B) Pamplet  :- Foreign Art Paper (58.5 X 91/135 GSM ) Per Copy

 

Sr. No
Size
B/ W (Rs)
Two Colour

(Rs)

Multi Colour

(Rs)

 

 
 
 
 
 

 
A-5(6’  8.5)
 
 
 

1)
Up to 1000 Copies
2.02
2.65
3.87

 
Up to 3000 Copies
1.30
1.54
2.00

Up to 5000 Copies
1.14
1.29
1.59

Up to 7000 Copies
1.14
1.27
1.50

Up to 10000 Copies
1.12
1.21
1.40

 

 

Sr. No
Size
B/ W (Rs)
Two Colour

(Rs)

Multi Colour

(Rs)

 
 
 
 
 

 
A-5  1/Fold (8.5’X 12’)
 
 
 

2)
Up to 1000 Copies
2.745
3.40
4.70

Up to 3000 Copies
1.98
2.26
2.78

Up to 5000 Copies
1.8
2.01
2.37

Up to 7000 Copies
1.81
1.98
2.28

Up to 10000 Copies
1.78
1.93
2.18

 

 

Sr. No
Size
B/ W (Rs)
Two Colour

(Rs)

Multi Colour

(Rs)

 
A-5  2/Fold (8.5’X 24’)
 
 
 

3)
Up to 1000 Copies
4.18
4.93
6.35

Up to 3000 Copies
3.34
3.70
4.35

Up to 5000 Copies
3.15
3.43
3.93

Up to 7000 Copies
3.15
3.40
3.84

Up to 10000 Copies
3.12
3.34
3.72

Xerox off Set
Rs.30.00/-(1000 Hand Bill)

 

 

9)    Hoardings

 

A)
Hoarding with wooden bracket
Rs.18.50 per Sq. Ft

 

 

10)Cutouts (Wooden)

 

A)
Wooden Cutout
Rs. 40 per Sq. Ft

 

 

11)   Cutouts  (Cloth/Plastics)

 

 

A)
Cloth Cutout
Rs. 40 per Sq. Ft

B)
Plastics Cutout
Rs. 75 per Sq. Ft

 

 

 12)   Erection  Of  Gates

 

 

A)
Erection of Gate on Main Road with Bambbos  and Cloths
Rs. 21000 per Gate

B)
Erection of Gate Small Road
Rs.9000 per Gate

 

 

13)  Erection  Of  Arches

 

 

A)
Erection  of  Arches
Rs. 70 per Sq. Ft

 

 

 

 

14)  Charges of Drivers & Salaries

 

A)
Per day Charges for Driver
Rs. 800

B)
Night Halt Charges
Rs. 250

C)
Salary Per Month
Rs. 18000

 

 

15 A) Hiring  Charges Of Hoarding Sites From Municipal Authority

          For Cloth Banners / Boards / Flex

 

Sr. No
Size
Rate

1
12’ X 8’                         (Per Day)
As per the actual Rate of MCGM

2
4’ X  3’                          (Per Day)
As per the actual Rate of MCGM

3
3’ X  3’                          (Per Day)
As per the actual Rate of MCGM

 

 

15 B) Municipal Charges of Hoarding on elevated levels on Pvt. Building Only

 

 

 

 

 

 

Sr. No

 

 

 

 

Size of Hoardings

 

 

 

 

 

Particulars

Schedule fees for hoarding in Category ‘A’

(Rs. Per Month)

 

Schedule fees for hoarding in Category ‘A’

(Rs. Per Month)

 

IIIuminated

Non- IIIuminated
 

IIIuminated

Non- IIIuminated

 

(For 1 Sq Mtr= 1998 For every additional sq.Mtr = 1451)

 

 

For 1 sq Mtr= 724 For every

Additional

Sq. Mtr = 545

 

For 1 sq Mtr= 1451 For every

Additional

Sq. Mtr

= 1087

 

For 1 sq Mtr= 545

For every

Additional

Sq. Mtr= 36

1
20’ X 10’
200 X

0.0929 =

18.58 = 19

 

28,116

 

10,534

 

21,017

 

7,097

2
30’ X 20’
200 X

0.0929 =

18.58 = 19

 

81,803

 

30,619

 

61,236

 

20,565

3
40’ X 20’
200 X

0.0929 =

18.58 = 19

 

1,09,372

 

41,054

 

81,889

 

27,481

4
60’ X 20’
200 X

0.0929 =

18.58 = 19

 

1,63,059

 

61,219

 

1,22,108

 

40,949

 

‘A’ Category             :-  Eastern express Highway From  Anushakti Nagar to Dongari Worli Sea link to Nariman Point.

 

‘B’ Category             :-  A,B,C,D,E,F/S,F/N,G/S,G/N,M/E, M/W Ward.

 

 

Security Deposit   :- One Month Advertisement Fees.

 

 

 

15 C)    Charges Of Hoarding On Commercial Sites

 

 

Colth Banners/ Boards/ Flex
Advt. Fee
Security Deposit

Size 12’ X 8’
4510
2255

4’ X 3’
1128
564

3’ X 3’
645
322

 

 

15D)     Rental Charges of Commercial Sites

 

 

 

Sr. No

Size of Hoardings
 

Particulars

Rental Per

Month For Category ‘A’

Rental Per

Month For

Category ‘B’

1
30’ X 20’
600 X 0.0929 =

55.74  = 56

3.30 Lakh
2.20 Lakh

2
40’ X 20’
800 X 0.0929 =

74.32  = 75

4.40 Lakh
3.30 Lakh

3
60’ X 20’
1200 X 0.0929 =

111.48  = 112

5.50 Lakh
4.40 Lakh

 

 

‘A’ Category             :-  Eastern express Highway From  Anushakti Nagar to Dongari Worli Sea link to Nariman Point.

 

‘B’ Category             :-  A,B,C,D,E,F/S,F/N,G/S,G/N,M/E, M/W Ward.

 

 

Security Deposit   :- One Month Advertisement Fees

 

 

16)     Hiring Charges For Hotels/Rooms/Guest Houses Per day

 

 

Sr. No
 
Particulars
Rate (Rs.)

1
 
General Room (Non A. C.)
1,650

General Room ( A. C.)
3,000

 
 
 
 

2
A
Three Stars
 

 
Standard Room
5,000

 
Delux Room
6,500

 
Suit
8,000

 
 
 
 

3
B
Four Stars
 

 
Standard Room
8,000

 
Delux Room
12,000

 
Suit
20,000

 
 
 
 

4
C
Five Stars
 

 
Standard Room
13,000

 
Delux Room
20,000

 
Suit
50,000

 

१७)खानपानदर

 

 

.क्र.

 

खादयपदार्थांचेनाव

 

परिणाम

दर

(रूपये)


चहा
1
10


कॉफी
1
12


पोहे/ उपमा/ शिरा/ इडलीसांबार/ साबुदाणाखिचडी/ मिसळपाव / ढोकळा / भेळ / अंडाऑम्लेट
1 (प्रतिप्लेट)
25


वडापाव
1 (प्रतिप्लेट)
15


लंच/ डीनर(व्हेज)
1
110


लंच/ डीनर(नॉनव्हेज)
1
140


पुलाव
1
75


पुरीभाजी
1
60


कोल्ड्रींग (छोटीबॉटल)
1
10

१०
कोल्ड्रींग (मोठीबॉटल)
1
40

११
पावभाजी
1
70

१२
पाणीबाटली (200मि.ली.)
1
05

१३
पाणीबाटली (500मि.ली.)
1
10

१४
पाणीबॉटल१लिटर
1
20

१५
पाण्याचाजार२०लिटर
1
80

 

१८)   बुके /पुष्पगुच्छ

 

 

.क्र.

 

वर्णन

 

युनिट

दर

(रूपये)

1
बुके (VVIP)
प्रतिनग
1000

2
बुके (VIP)
प्रतिनग
600

3
बुके (Medium)
प्रतिनग
300

4
बुके (Hanging)
प्रतिनग
280

5
बुके (Small Hand Bouke)
प्रतिनग
175

6
टेबलबुके (Table Bouke)
प्रतिनग
150

7
तुरे (दोनफुलांचाछोटाबुके)
प्रतिनग
30

8
तुळशीरोप (सिरॅमिककुंडीसह)
प्रतिनग
120

9
पुष्पहार – (१फुटीडबल)
प्रतिनग
50

10
पुष्पहार –  (६फुटीडबल)
प्रतिनग
400

11
पुष्पहार –  (१२फुटीडबल)
प्रतिनग
800

12
पुष्पहार –  (६फुटीडबल) – VIP
प्रतिनग
1000

13
पुष्पहार – (१२फुटीडबल) – VIP
प्रतिनग
2000

14
बुकेफुलांचीसजावट (व्हीआयपी)
प्रतिनग
450

15
बुकेफुलांचीसजावट (Medium)
प्रतिनग
350

16
फुलांचीमाळा(सजावट)
प्रतिनग
20

17
फुलांचेतोरण(चारपदरी)
प्रतिनग
150

18
गुलाबपुष्प
प्रतिनग
10

19
सोनचाफापुष्प
प्रतिनग
5

 

१९अ)     मुंबईमहानगरक्षेत्रपरिवहनप्राधिकरणानेसंमतीदिलेलेलोकसभासार्वत्रिकनिवडणूक२०२४

साठीचेदर :-

 

 

.क्र.

 

वाहनाचाप्रकार

२४तासव१००कि.मी. साठीचाएकूणदर (इंधन, चालकवमदतनीससह)
 

भाडेदर

(प्रतितास)

 

भाडेदर

(प्रतिकि.मी.)

1
टॅक्सीअवातानुकूलित
2770
180
22

2
टॅक्सीवातानुकूलित (कुलकॅब)
2960
200
27

3
जीप (सुमो, टॅक्सी, टॅम्पो/ट्रक्स/इको. टॅकसी६.१आसनी)
 

3550

 

240

 

27

4
जीपअवातानुकूलितइनोव्हा/ तवेरा
4500
290
27

5
जीपवातानुकूलितइनोव्हा/ तवेरा/ अर्टिगा
5000
320
29

6
टॅम्पोएल.एम.व्ही.

(GVW upto 7500 Kg)

4500
260
35

7
ट्रक (एमजीव्ही)

(GVW upto 7500 to 1200 Kg)

5500
290
40

8
ट्रक (एमजीव्ही)

(GVW above 1200 Kg)

7000
420
50

9
बस (२०आसनापर्यंत)
6500
420
40

10
बस (३०आसनापर्यंत)
9500
470
50

11
बस (५०आसनापर्यंत)
11500
720
60

12
ऑटो-रिक्षा
2480
120
16

 

 

१९ब)   मुंबईशहरजिल्हयातीलइंधनदरपत्रक

 

 

.क्र.

 

तपशील

दर

(रूपये)

1
पेट्रोल
104 (प्रतिलिटर)

2
डिसेल
92 (प्रतिलिटर)

3
सी.एन.जी.
73.50(प्रतिकिलो)

 

 

अटीवशर्ती  :-

२४तासात१००कि.मी. पेक्षाजास्तधावझाल्यासजास्तीच्याधावेसाठीप्रति. कि. मी. प्रमाणेभाडेदेयहोईल.
पहिल्या२४तासकिंवात्याच्याभागाकरितासंपूर्ण२४तासांचेभाडेदेयराहिल.
त्यानंतरच्याप्रत्येक२४तासकिंवात्याच्याभागाकरिता, पहिल्या१२तासापर्यंतप्रतितासाप्रमाणेभाडेदेयराहिलव१२तासापेक्षाजास्तकालावधीझाल्याससंपूर्ण२४तासाचेभाडेदेयहोईल.
कोणत्याहीपरिस्थितीतप्रतितासाप्रमाणेगणनाकेलेलेभाडे२४तासांकरितानिर्धारितकेलेल्याभाडयापेक्षाजास्तअसणारनाही.
देयकाचीगणनाकरतानाप्रतितासाचेदरविचारातघेऊनजरदेयकांचीरक्कमदिवसाच्यारक्कमेपेक्षाअधिकहोतअसेलतरदेयकाचीरक्कम२४तासाच्याभाडयापेक्षाअधिकहोणारनाही. याप्रमाणेभाडयाचीगणनाकरण्यातयेईल.
लागूअसलेल्यावस्तुवसेवाकराचासमावेशवरनमूदकेलेल्यादरातअसणारनाही.
आयकरविभागाच्यानियमानुसारदेयअसलेल्याटी.डी.एस. कपातकरण्यातयेईल.
सदरभाडेदरमुंबईमहानगरक्षेत्रपरिवहनप्राधिकरणामध्येसमावेशअसलेल्यासर्वक्षेत्रासनिवडणूककामांकरिताअधिग्रहितकरण्यातयेणाऱ्यावाहनांसाठीलागूराहील.

 

20)    Stationery Rate :-

 

.क्र.
साहित्याचातपशील
दर (रुपये)

1
A4 Xerox Paper
210

2
A5 Legal Xerox
230

3
Pencil
18

4
Use & Throw Pen
1.80

5
Gum Bottle 50 ml
12

6
Glue Stick 8gm
18

7
Tachani Pin 200gm
18

8
U Pin 30 mm 100 Clip
6

9
Metal Clip Small
13

10
Metal Clip Medium
18

11
Metal Clip Big
32

12
Carbon Paper Black /Blue
1.00

13
Stamp Pad ink 20-25 MI Bottle
12

14
Stamp  Pad Small
17

15
Sketch Pen (Single Colour)
1.50

16
Sketch Pen (Assorted Colour) 12 Colour Pocket
15

17
Sealing Wax 8 inches 10 Pieces
45

18
Match Box 1 Single Box
1.00

19
Plastic Paper Cutter Small
1.80

20
Candle (6” 10 pcs)
26

21
Drawing Pin Multi Colour 50 Piece
10

22
Rubber Band 25 Piece
5

23
Cello Tape ½”
5

24
Cello Tape 1”
10

25
Brown  Tape 2”
16

26
Brown  Tape 3”
24

27
Safety Pin
3

28
White Chalk
5

29
Colour Chalk
6

30
Cotton File Tag, Red Color Cotton Thread
1.50

31
Two Flap File
13

32
Spring File
10

33
Box File
49

34
File Cover
8

35
Register 5 Quire White
105

36
Register 3 Quire Ledger
72

37
Register 1 Quire
24

38
Register 4 Quire White
88

39
Roller Ball Pen
20

40
Plastic Scale 12”
9

41
Scissors Small
21

42
Brown Paper(29 x 44 inches)
6

43
Cotton Cloth (1 mtr x 1 mtr) multiple colour
25

44
Envelop Brown (11 x 5 inches)
0.90

45
Envelop Brown (15 x 10 inches)
2.40

46
DVD 4 GB
10

47
Rewritable CD
10

48
CD Marker
7

49
Highlighter Pen Multiple Colour
13

50
Calculator Small
150

51
Punching Machine
77

52
Stapler Small No. (10 mm Pin)
37

53
Stapler Jumbo No. (17 mm Pin)
225

54
Stapler Pin 1000 Staple 1 Box 10 mm
6

55
Stapler Pin 1000 Staple 1 Box 12 mm
14

56
Stapler Pin 1000 Staple 1 Box 17 mm
39

57
Lock 52 mm
35

58
Flag Post (Sticky Note)100 Sheet
14

59
Note Pad 1/8 Size
12

60
Correction Pen
17

61
Correction Fluid 50 ml.
1

62
Gel Pen
9

63
Exam Pad
30

64
A/4 Report File
12

65
F/s Report File
15

66
A/4 Ring File
35

67
F/S Ring File
43

68
White Lace
10

69
Putha File Cover
12

70
Paper Cup 150 ml
1

71
Paper Weight Standard
13

72
25 x 47 inches Cloth Bag
35

73
25 x 38 inches Cloth Bag
30

74
Sutal 1 Bundle 5 Meter
8

75
Rubber Band 4” 50 Pieces
10

76
Rubber Band 2” 50 Pieces
10

77
Pen Drive 16 GB Scan disk/HP
280

78
Pen Drive 32 GB Scan disk/HP
300

79
External Hard Disk 2 TB Seagate/ Western Digital
4500

80
Plastic Tray (Approx 1 Feet X 1.5 Feet)
40

81
Plastic ID Card holder with lace
12

82
Envelope 11 X 5 inches
1.10

83
Envelope 9.5 X 4.5 inches
1.00

84
Envelope A4 Size
2.50

85
Envelope green with mesh 16” X 12”
5

86
Envelope green with mesh 14” X 10”
4.75

87
Envelope green with mesh 9” X  6”
2.70

88
Plastic Box 11” X 7”
20

89
Lock 7 Lever
80

90
Lock 8 Lever
120

91
Mosquito Coil
5

 

२१) अन्यबाबी

 

.क्र.
तपशील
दर (प्रति)

1
ढोल, ताशा, पथक
1000 (प्रतिवादक)

2
बँडपथक
1200 (प्रतिवादक)

3
सुरक्षारक्षक (प्रतिदिन)
महाराष्ट्रसुरक्षामंडळाच्यादराप्रमाणे

4
सुरक्षारक्षक (प्रतिमहिना)
महाराष्ट्रसुरक्षामंडळाच्यादराप्रमाणे

5
फटाके
(१००फटाक्यांचीमाळ)
500

सुतळीबाँब (प्रतिनग)
50

आकाशातीलआतषबाजी (प्रतिनग)
1500

6
स्कार्फ (प्रतिनग)
10

7
फेसमास्क (प्रतिनग)
5

8
टोपी (प्रतिनग)
12

9
राजकीयपक्षमतदानप्रतिनिधी

(Food and Refreshment Allowance)

110 (Per Agent)

55 (Per Reliever)

 

२२)                    शासनमान्यजाहिरातयादीवरीलमहाराष्ट्रराज्यातीलवृत्तपत्रे

विभाग:- मुंबईजिल्हा :- मुंबईवर्ग:- मोठे

 

 

.क्र.
जिल्हा
वृत्तपत्राचेनाव
भाषा
नियतकालिकता
वर्ग
खप
नवीनदर


मुंबई
महाराष्ट्रटाईम्स
मराठी
दैनिक
मोठे
२७०७८०
१३४


मुंबई
लोकसत्ता
मराठी
दैनिक
मोठे
२६८५३९
१३३


मुंबई
लोकमत
मराठी
दैनिक
मोठे
१२८१००
१०८


मुंबई
सकाळ
मराठी
दैनिक
मोठे
१३२०००
९७


मुंबई
सामना
मराठी
दैनिक
मोठे
१५७०००
१०९


मुंबई
नवाकाळ
मराठी
दैनिक
मोठे
२९५६३४
१४२


मुंबई
संध्याकाळ
मराठी
सांजदैनिक
मोठे
१०६४१९
७६


मुंबई
मुंबईचौफेर
मराठी
दैनिक
मोठे
२५१५०३
१२७


मुंबई
आपलावार्ताहार
मराठी
दैनिक
मोठे
१२५१९७
८३

१०
मुंबई
प्रहार
मराठी
दैनिक
मोठे
१७००००
१०७

११
मुंबई
चित्रलेखा
मराठी
साप्ताहिक
मोठे
९५३६२
७०

१२
मुंबई
नवभारतटाईम्स
हिंदी
दैनिक
मोठे
१६३४३३
९६

१३
मुंबई
नवभारत
हिंदी
दैनिक
मोठे
२७५०००
१६०

१४
मुंबई
यशोभूमी
हिंदी
दैनिक
मोठे
१२२६३४
८०

१५
मुंबई
हमारामहानगर
हिंदी
दैनिक
मोठे
१०८२५९
७५

१६
मुंबई
प्रात:काल
हिंदी
दैनिक
मोठे
१३७०००
८५

१७
मुंबई
जागरूकटाईम्स
हिंदी
दैनिक
मोठे
८६४४९
७३

१८
मुंबई
मिडडे
इंग्रजी
दैनिक
मोठे
२२५०००
११८

१९
मुंबई
इकॉनॉमिकटाईम्‍स
इंग्रजी
दैनिक
मोठे
२३७३२३
१२२

२०
मुंबई
टाईम्सऑफइंडिया
इंग्रजी
दैनिक
मोठे
८२०८१९
४६२

२१
मुंबई
इंडियनएक्सप्रेस
इंग्रजी
दैनिक
मोठे
८२१४६
६६

२२
मुंबई
हिंदुस्थानटाईम्स
इंग्रजी
दैनिक
मोठे
३५००००
२२६

२३
मुंबई
फ्रिप्रेसजर्नल
इंग्रजी
दैनिक
मोठे
७८०००
७०

२४
मुंबई
गुजरातसमाचार
गुजराती
दैनिक
मोठे
२००९१०
१०७

२५
मुंबई
मुंबईसमाचार
गुजराती
दैनिक
मोठे
११५५९९
७९

२६
मुंबई
पुढारी
मराठी
दैनिक
मोठे
१०३३५४
७३

२७
मुंबई
जन्मभूमीप्रवासी
गुजराती
साप्ताहिक
मोठे
१००९८८
७४

२८
मुंबई
चित्रलेखा
गुजराती
साप्ताहिक
मोठे
१२२९६०
८२

२९
मुंबई
संध्यानंद–आवृत्ती
मराठी
दैनिक
मोठे
११००००
८७

३०
मुंबई
मिडडे
गुजराती
सांजदैनिक
मोठे
८००००
६३

३१
मुंबई
दबंगदुनिया
हिंदी
दैनिक
मोठे
७२०००
५९

३२
मुंबई
खबरेआजतक
हिंदी
दैनिक
मोठे
१०९७००
८३

३३
मुंबई
मुंबईमिरर
इंग्रजी
दैनिक
मोठे
४६२०००
२२१

३४
मुंबई
एशिएनएज
इंग्रजी
दैनिक
मोठे
५१०००
५०

३५
मुंबई
इन्कलांब
उर्दू
दैनिक
मोठे
५३०००
५१

३६
मुंबई
झीमराठीदिशा
मराठी
साप्ताहिक
मोठे
१९८०००
११८

३७
मुंबई
आपलंमहानगर
मराठी
दैनिक
मोठे
१०७०००
८२

३८
मुंबई
वृत्तमानस
मराठी
दैनिक
मोठे
५२०००
५८

३९
मुंबई
मुंबईतरुणभारत
मराठी
दैनिक
मोठे
५२०००
५६

४०
मुंबई
नवराष्ट्र
मराठी
दैनिक
मोठे
१०५०००
९६

४१
मुंबई
आजकाआनंद(आवृत्ती)
हिंदी
दैनिक
मोठे
६००००
५८

 

विभाग  :- मुंबईजिल्हा :- मुंबईवर्ग:- मध्यम

 

.क्र.
जिल्हा
वृत्तपत्राचेनाव
भाषा
नियतकालिकता
वर्ग
खप
नवीनदर


मुंबई
पुण्यनगरी
मराठी
दैनिक
मध्यम
४३७९८
४६


मुंबई
वृत्तरत्नसम्राट
मराठी
दैनिक
मध्यम
२६०००
३६


मुंबई
रत्नागिरीटाईम्स
मराठी
दैनिक
मध्यम
२२०००
३७


मुंबई
मुंबईलक्षदीप
मराठी
दैनिक
मध्यम
३७२००
४२


मुंबई
प्रत्यक्ष
मराठी
दैनिक
मध्यम
२१०००
३४


मुंबई
मुंबईमित्र
मराठी
दैनिक
मध्यम
२३०००
३५


मुंबई
विवेक
मराठी
साप्ताहिक
मध्यम
१५२००
३३


मुंबई
दोपहरकासामना
हिंदी
सांज. दैनिक
मध्यम
४७८००
४०


मुंबई
दोबजेदोपहर
हिंदी
दैनिक
मध्यम
२३०००
३५

१०
मुंबई
व्यापार
हिंदी
साप्ताहिक
मध्यम
१६८४२
२९

११
मुंबई
बिझनेसस्टँडर्ड
इंग्रजी
दैनिक
मध्यम
३३४३९
४०

१२
मुंबई
दिव्यभास्कर
गुजराती
दैनिक
मध्यम
२३७१०
३५

१३
मुंबई
जन्मभूमी
गुजराती
दैनिक
मध्यम
४१०००
४७

१४
मुंबई
व्यापार
गुजराती
अर्धसाप्ताहिक
मध्यम
३०८५१
४१

१५
मुंबई
जामे -ए -जमशेद
गुजराती
साप्ताहिक
मध्यम
११८००
२६

१६
मुंबई
उर्दुटाईम्स
उर्दू
दैनिक
मध्यम
२०९२३
३५

१७
मुंबई
कलाकौमुदी
मल्याळम
दैनिक
मध्यम
२४०००
३५

१८
मुंबई
मराठीयामुरासु
तामिळ
दैनिक
मध्यम
२१०००
३४

१९
मुंबई
कर्नाटकमल्ला
कन्नड
दैनिक
मध्यम
२७५८८
३९

२०
मुंबई
बहुजनरत्नलोकनायक
मराठी
दैनिक
मध्यम
२५५००
३६

२१
मुंबई
आफ्टरनूनव्हाईस
इंग्रजी
दैनिक
मध्यम
२१३००

२२
मुंबई
मुंबईमाणूस
मराठी
दैनिक
मध्यम
२६५००
३६

२३
मुंबई
तंथी
तामिळ
दैनिक
मध्यम
२०७५२
३३

२४
मुंबई
नवशक्ती
मराठी
दैनिक
मध्यम
३५७६८
४६

२५
मुंबई
मुंबईन्यूजटाईम्स
इंग्रजी
साप्ताहिक
मध्यम
१२०००
२५

२६
मुंबई
सांजमहानगरी
मराठी
दैनिक
मध्यम
२२५००
३९

२७
मुंबई
महाराष्ट्रोजगारवृत्त्‍
मराठी
साप्ताहिक
मध्यम
१०२००
२३

२८
मुंबई
निष्पकजनसंसार
हिंदी
दैनिक
मध्यम
२३०००
३५

२९
मुंबई
एब्सल्यूटइंडिया
इंग्रजी
दैनिक
मध्यम
२३०००
३५

३०
मुंबई
महाराष्ट्रक्राईमटाईम्स
मराठी
साप्ताहिक
मध्यम
१२१००
२६

३१
मुंबई
दहिंदु
इंग्रजी
दैनिक
मध्यम
४२१७६
४५

३२
मुंबई
मिंट
इंग्रजी
दैनिक
मध्यम
३१०००
५६

३३
मुंबई
सहाफत
उर्दू
दैनिक
मध्यम
२३०००
३७

३४
मुंबई
पूर्णविराम
हिंदी
दैनिक
मध्यम
२१०००
३७

३५
मुंबई
लोकमंथन
मराठी
दैनिक
मध्यम
२३०००
३७

३६
मुंबई
फॉरेव्हरन्यूज
इंग्रजी
साप्ताहिक
मध्यम
१५०००
२९

३७
मुंबई
दग्लोबलटाईम्स
मराठी
दैनिक
मध्यम
४३१५७
४८

३८
मुंबई
हिन्दुस्थान
उर्दू
दैनिक
मध्यम
२५०००
४१

३९
मुंबई
मुंबईउर्दुन्यूज
उर्दू
दैनिक
मध्यम
२१३००
३७

 

 

विभाग  :- मुंबईजिल्हा :- मुंबईवर्ग:- लघु

 

.क्र.
जिल्हा
वृत्तपत्राचेनाव
भाषा
नियतकालिकता
वर्ग
खप
नवीनदर


मुंबई
कोकणसकाळ
मराठी
दैनिक
लघु
१०२००
२३


मुंबई
शिवनेर
मराठी
दैनिक
लघु
१००००
२५


मुंबई
आपलंसांजसह्याद्रीटाईम्स
मराठी
दैनिक
लघु
१३०००
२६


मुंबई
मुंबईदैनिकसंध्या
हिंदी
दैनिक
लघु
१००००
२३


मुंबई
हिंदु
सिंधी
दैनिक
लघु
१५०००
३०


मुंबई
मुंबईमित्र
हिंदी
दैनिक
लघु
९००१
२२


मुंबई
इनाडू
तेलगू
दैनिक
लघु
१००१२
२३


मुंबई
तेहलकासमाचार
मराठी
दैनिक
लघु
१०५००
२३


मुंबई
नवसंदेश
मराठी
साप्ताहिक
लघु
७६००
२२

१०
मुंबई
विरोंकीपुकार
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
१५००

११
मुंबई
कोकणवैभव
मराठी
साप्ताहिक
लघु
३२००
१८

१२
मुंबई
जनविजय
मराठी
साप्ताहिक
लघु
६९००
२१

१३
मुंबई
युगवंदना
गुजराती
साप्ताहिक
लघु
२१००
१७

१४
मुंबई
आमचाहिंदुस्थान
मराठी
साप्ताहिक
लघु
११००

१५
मुंबई
लोकवंदन
मराठी
साप्ताहिक
लघु
२५००
१७

१६
मुंबई
मेरादेशमेरीमातृभूमि
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
२८००
१४

१७
मुंबई
आजचीनवीमुंबई
मराठी
साप्ताहिक
लघु
४४१९
१७

१८
मुंबई
वीरमहाराष्ट
मराठी
साप्ताहिक
लघु
३०००
१७

१९
मुंबई
मंडणगडटाईम्स
मराठी
साप्ताहिक
लघु
११००

२०
मुंबई
पोलीसआणिजनतेचेव्यासपीठसत्यवार्ता
मराठी
साप्ताहिक
लघु
२१००
१५

२१
मुंबई
विचारऔरआवाज
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
८५००
२४

२२
मुंबई
इंडियासम्राट
मराठी
साप्ताहिक
लघु
३६००
१७

२३
मुंबई
इंडियासम्राट
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
११००

२४
मुंबई
मुंबईदिप
मराठी
साप्ताहिक
लघु
२१००
१५

२५
मुंबई
जतनेचेमंत्रालय
मराठी
साप्ताहिक
लघु
६०००
१९

२६
मुंबई
फोटोग्राफरटाईम्स
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
१२००

२७
मुंबई
अवामीराय
उर्दू
साप्ताहिक
लघु
११००

२८
मुंबई
जनरक्षकसमाचार
गुजराती
साप्ताहिक
लघु
१२००

२९
मुंबई
दिनकरन
तामिळ
दैनिक
लघु
१९४९४
३२

३०
मुंबई
बिंदासन्यूज
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
११००

३१
मुंबई
साकिबटाईम्स
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
२४००
१५

३२
मुंबई
मुंबईदक्षता
मराठी
साप्ताहिक
लघु
२२००
१४

३३
मुंबई
मेहफूजटाईम्स
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
२५००
१४

३४
मुंबई
विश्वरुप
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
४१००
१८

३५
मुंबई
हिरामाणिक
गुजराती
साप्ताहिक
लघु
४९००
१७

३६
मुंबई
जनतेचामहानायक
मराठी
दैनिक
लघु
१५०००
२८

३७
मुंबई
मुंबईहलचल
हिंदी
दैनिक
लघु
११०००
२४

३८
मुंबई
राष्ट्रीयअधिकार
मराठी/ हिंदी
दैनिक
लघु
५१००
१८

३९
मुंबई
पिपल्समुव्हमेंट
मराठी
साप्ताहिक
लघु
११००

४०
मुंबई
महाराष्टगुन्हेटाईम्स
मराठी
साप्ताहिक
लघु
२१००
१५

४१
मुंबई
महाराष्टसंध्या
मराठी
साप्ताहिक
लघु
४१००
१७

४२
मुंबई
जगतप्रहरी
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
१५००

४३
मुंबई
विकलांगकिपुकार
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
११००

४४
मुंबई
दिव्यप्रभाकर
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
१४००

४५
मुंबई
पिट्स
हिं/म/इं
साप्ताहिक
लघु
६७००
१९

४६
मुंबई
हरपलटाईम्स
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
१०५०
 

४७
मुंबई
रसाजटाईम्स
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
३५००
१६

४८
मुंबई
महाराष्टप्रतिक्रिया
मराठी
साप्ताहिक
लघु
२२५०
१४

४९
मुंबई
संगठणभारत
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
२४००
१५

५०
मुंबई
थेटसंवाद
मराठी
साप्ताहिक
लघु
११५०

५१
मुंबई
सिध्दांतसमाचार
हिंदी
दैनिक
लघु
५१००
१८

५२
मुंबई
दिरेडस्टारन्यूज
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
२८००
१४

५३
मुंबई
मावळमराठा
मराठी
साप्ताहिक
लघु
१०५०

५४
मुंबई
सुप्रिमेसी
इंग्रजी
साप्ताहिक
लघु
५०००
१९

५५
मुंबई
मुंबईगुडडे
इं/हिं/गु
साप्ताहिक
लघु
६०००
२०

५६
मुंबई
सृष्टीसमाचार
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
१६००

५७
मुंबई
गुर्जरमात
गुजराती
साप्ताहिक
लघु
२१००
१४

५८
मुंबई
शहरमुंबई
मराठी
साप्ताहिक
लघु
२१००
१४

५९
मुंबई
आधारटाईम्स
गुजराती
साप्ताहिक
लघु
११००
 

६०
मुंबई
तुफानसमाचार
मराठी/ हिंदी
साप्ताहिक
लघु
११००

६१
मुंबई
मुंबईग्लोबल
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
२३००
१४

६२
मुंबई
मुंबईसर्वोदय
मराठी
साप्ताहिक
लघु
१३५०

६३
मुंबई
जदिदअखबारसदाकत
उर्दू
साप्ताहिक
लघु
२७४६
१५

६४
मुंबई
म्हारोराजस्थान
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
६०००
२०

६५
मुंबई
मुंबईजनसत्ता
मराठी
साप्ताहिक
लघु
२५००
१५

६६
मुंबई
मेट्रोटुडे
मराठी
साप्ताहिक
लघु
३५००
२०

६७
मुंबई
सुबहसेशामतककीखबरे
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
२६००
१५

६८
मुंबई
स्वंतत्रसागर
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
३७००
१७

६९
मुंबई
सबकीखबरे
मराठी/ हिंदी
साप्ताहिक
लघु
२१००
१४

७०
मुंबई
बिनधास्तकोकण
मराठी
साप्ताहिक
लघु
२१००
१४

७१
मुंबई
अचूकवार्ता
मराठी
साप्ताहिक
लघु
४६००
१७

७२
मुंबई
रामदिप
मराठी
साप्ताहिक
लघु
२१००
१५

७३
मुंबई
जनप्रवास
मराठी
दैनिक
लघु
१५०००
२८

७४
मुंबई
जनतेचासत्यवार्ता
मराठी
दैनिक
लघु
८०००
२२

७५
मुंबई
मुंबईटॉक
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
२९००
१४

७६
मुंबई
मुंबईजुगनूटाईम्स
मराठी
साप्ताहिक
लघु
२३००
१५

७७
मुंबई
प्रात:काल
मराठी
दैनिक
लघु
१२६००
२५

७८
मुंबई
नागरी‍कवार्ता
मराठी
साप्ताहिक
लघु
३१००
१६

७९
मुंबई
सत्यशोधकराही
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
२१००
१४

८०
मुंबई
तुफानलोकशाही
मराठी/ हिंदी
दैनिक
लघु
६१००
२०

८१
मुंबई
महाराष्टगुन्हेरिपोर्टर
मराठी
साप्ताहिक
लघु
२१००
१५

८२
मुंबई
मेट्रोदिनांक
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
२५००
१५

८३
मुंबई
समभावदूत
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
१२००

८४
मुंबई
मुंबईप्रसिद्धसंध्या
मराठी
साप्ताहिक
लघु
२२००
१४

८५
मुंबई
प्रतिकारसंदेश
मराठी
साप्ताहिक
लघु
२२००
१४

८६
मुंबई
राजगडनगरी
मराठी
साप्ताहिक
लघु
२३००
१४

८७
मुंबई
महाराष्टगुन्हेतपास
मराठी
साप्ताहिक
लघु
२८००
१५

८८
मुंबई
विश्‍वपथ
मराठी
दैनिक
लघु
३२००
१६

८९
मुंबई
तरुणभारतसंवाद
मराठी
दैनिक
लघु
७१००
२०

९०
मुंबई
ग्लोबलचक्र
म/इं/हिं
साप्ताहिक
लघु
२२००
१४

९१
मुंबई
मिलेनियमन्यूजटेक
हिंदी
दैनिक
लघु
७०००
२१

९२
मुंबई
हिंदुस्थानप्रहरी
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
२६००
१५

९३
मुंबई
अर्जुनप्रताप
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
१३००

९४
मुंबई
देशमोर्चा
मराठी
दैनिक
लघु
६१००
१९

९५
मुंबई
जनमेट्रो
मराठी
साप्ताहिक
लघु
११५०

९६
मुंबई
नायकस्पोर्टस
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
२१५०
१५

९७
मुंबई
कोल्हापूरविशेष
मराठी
साप्ताहिक
लघु
२९००
१५

९८
मुंबई
मुंबईप्लस
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
३१००
१७

९९
मुंबई
धगधगतीमुंबई
मराठी
साप्ताहिक
लघु
२१००
१५

१००
मुंबई
तरुणपालघर
मराठी
साप्ताहिक
लघु
२०२०
१७

१०१
मुंबई
कदमकदमपर
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
२३००
१५

१०२
मुंबई
महाराष्टचौफेर
मराठी
साप्ताहिक
लघु
२४००
१५

१०३
मुंबई
विजयसंघर्ष
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
२५००
१५

१०४
मुंबई
ACTIVE TIMES
इंग्रजी
दैनिक
लघु
५३००
१९

१०५
मुंबई
खबरेपूर्वाचल
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
२००१
१५

१०६
मुंबई
जदीदइन्क्लाब
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
२००१
१५

१०७
मुंबई
महाराष्टसर्वाचा
मराठी
साप्ताहिक
लघु
२१००
१५

१०८
मुंबई
बरसतातुफान
मराठी
साप्ताहिक
लघु
२४००
१५

१०९
मुंबई
स्टॅन्डर्डपोस्ट
इंग्रजी
दैनिक
लघु
११०००
२६

११०
मुंबई
गोरेगावमिरर
मराठी
साप्ताहिक
लघु
२२५०
१५

१११
मुंबई
ध्रुवराजव्ह्यू
हिं/म/इं
साप्ताहिक
लघु
२१००
१५

११२
मुंबई
मुंबईतरंग
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
२५००
१५

११३
मुंबई
तुफानलोकशाही
मराठी/ हिंदी
साप्ताहिक
लघु
२१००
१५

११४
मुंबई
सेवाखबर
इं/हिंदी
साप्ताहिक
लघु
२१००
 

११५
मुंबई
महासागर
मराठी
दैनिक
लघु
७०००
 

११६
मुंबई
मरुधरकातहेलका
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
२१००
 

११७
मुंबई
महानगरसमाचार
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
२५००
 

११८
मुंबई
रामदीप
मराठी
दैनिक
लघु
३२००
 

११९
मुंबई
हिंदसागर
हिंदी
साप्ताहिक
लघु
२१००
 

१२०
मुंबई
धावतीमुंबई
मराठी
साप्ताहिक
लघु
२०००
 

१२१
मुंबई
परशुरामसमाचार
मराठी
दैनिक
लघु
३००१
 

१२२
मुंबई
मंत्रभारत
हिंदी
दैनिक
लघु
१३७००
 

१२३
मुंबई
स्प्राऊटस्
इंग्रजी
दैनिक
लघु
३००१
 

 

२३)टेलिव्हिजनवरेडीओवरीलजाहिराती

 

 
आकाशवाणी

.क्र.
वाहिनीचेनाव
प्रसारणवेळ
१०सेकंददर


आकाशवाणी

अस्मिता

स. ७.१०च्याबातम्यापूर्वी
१७००

 
स. ७.१०च्याबातम्यामध्यंतर
२५५०

 
स. ७.१०च्याबातम्यानंतर
१७००

 
 
 

 
सायं. ७.००च्याबातम्यांपूर्वी
१७००

 
सायं. ७.००च्याबातम्यामध्यंतर
२५५०

सायं. ७.००च्याबातम्यानंतर
१७००

 
 
 

 

 

 

 

रेडिओमिरची

स. ७ते११
१०३०

स. ११ते६
१०३५

सायं. ६ते११
१५६८

 
 
 
 

 

 

रेडिओसी.टी

स. ७ते११
७८९

स. ११ते६
८२०

सायं. ६ते११
१२०२

 
 
 
 

 

 

रेडएफ. एम

स. ७ते११
९५९

स. ११ते६
९३४

सायं. ६ते११
१३३५

 
 
 
 

 

 

रेडिओवन

स. ७ते११
७९१

स. ११ते६
७९१

सायं. ६ते११
५४१

 
 
 
 

 

 

बिगएफ.एम

स. ७ते११
६५३

स. ११ते६
८३०

सायं. ६ते११
१३९१

 
 
 
 

 

 

फिवर

स. ७ते११
७७१

स. ११ते६
९०८

सायं. ६ते११
९२८

 
 
 
 

 

 

रेडिओनशा

स. ७ते११
७२५

स. ११ते६
७२५

सायं. ६ते११
७२५

 
 
 
 

 

 

 

 

.क्र.
वाहिनीचेनाव
प्रसारणवेळ
१०सेकंददर


दूरदर्शन
स. ८.४५च्याबातम्यांपूर्वी
२०००

 
 
स. ८.४५च्याबातम्यामध्यंतर
२०००

 
 
स. ८.४५च्याबातम्यानंतर
२०००

 
 
 
२०००

 
 
स.११.००च्याबातम्यापूर्वी
२०००

 
 
स. ११.००च्याबातम्यामध्यंतर
२०००

 
 
स.११.००च्याबातम्यानंतर
२०००

 
 
 
२०००

 
 
दु.१.००च्याबातम्यांपूर्वी
२०००

 
 
दु.१.००च्याबातम्यामध्यंतर
२०००

 
 
दु.१.००च्याबातम्यानंतर
२०००

 
 
 
२०००

 
 
सायं.४.३०च्याबातम्यांपूर्वी
२०००

 
 
सायं.४.३०च्याबातम्यामध्यंतर
२०००

 
 
सायं.४.३०च्याबातम्यानंतर
२०००

 
 
 
 

 
 
सायं.७.००च्याबातम्यांपूर्वी
३०००

 
 
सायं.७.००च्याबातम्यामध्यंतर
३०००

 
 
सायं.७.००च्याबातम्यानंतर
३०००

 
 
 
३०००

 
 
रात्री. ९.३०च्याबातम्यांपूर्वी
३०००

 
 
रात्री. ९.३०च्याबातम्यामध्यंतर
३०००

 
 
रात्री. ९.३०च्याबातम्यानंतर
३०००

 
 
 
 

 

 

 

 

.क्र.
माध्यम
दर (प्रति१०सेकंद) ( रुपयात)


सुपरमार्केटमधीलऑडिओअनाऊंसमेंटद्वारेप्रसारण
१.५


एसटीस्टँण्डवरीलऑडिओअनाऊंसमेंट
राज्यातील४१बसस्थानकांवरुनजाहिरातप्रसारणाकरिता१०सेकंदासाठीरु.२०

राज्यातील९९बसस्थानकांवरुनजाहिरातप्रसारणाकरिता१०सेकंदासाठीरु.११


कम्युनिटीरेडिओ (एकूण४५स्टेशन)
५२

 

 

 

 

वृत्तवाहिन्या:-

 

.क्र.
वाहिनीचेनाव
प्रसारणवेळ
१०सेकंददर


एबीपीमाझा
सकाळी६ते१२
११५७

 
 
दुपारी१२ते५
९७३

 
 
सायं. ५तेरात्री११
१४७३

 
 
 
 


न्यूज१८लोकमत
सकाळी६ते१२
७४९

 
 
दुपारी१२ते५
६११

 
 
सायं. ५तेरात्री११
८४३

 
 
 
 


झी२४तास
सकाळी६ते१२
९५५

 
 
दुपारी१२ते५
७५९

 
 
सायं. ५तेरात्री११
११३१

 
 
 
 


टीव्ही९
सकाळी६ते१२
११४२

 
 
दुपारी१२ते५
९५८

 
 
सायं. ५तेरात्री११
१४६३

 
 
 
 


जयमहाराष्ट्र
सकाळी६ते१२
४३३

 
 
दुपारी१२ते५
४२८

 
 
सायं. ५तेरात्री११
१४६३

 
 
 
 


सामटीव्ही
सकाळी६ते१२
११२६

 
 
दुपारी१२ते५
७८७

 
 
सायं. ५तेरात्री११
१२६७

 
 
 
 


लोकशाहीमराठी
सकाळी६ते१२
३७४

 
 
दुपारी१२ते५
३७४

 
 
सायं. ५तेरात्री११
३७४

 
 
 
 


पुढारीन्यूज
सकाळी६ते१२
३७४

 
 
दुपारी१२ते५
३७४

 
 
सायं. ५तेरात्री११
३७४

 

 

मनोरंजनवाहिन्या:-

 

.क्र.
वाहिनीचेनाव
प्रसारणवेळ
१०सेकंददर


X Jhakaas
सकाळी७ते९
६८४

 
 
सकाळी९ते१२
६१०

 
 
दुपारी. १२तेसायं. ७
५०६

 
 
सायं. ७तेरात्री८
५५६

 
 
रात्री८तेरात्री१०
४४८

 
 
रात्री१०तेरात्री११
३९०

 
 
 
 


कलर्समराठी
सकाळी७ते९
७४५

 
 
सकाळी९ते१२
१२८४

 
 
दुपारी. १२तेसायं. ७
१६५१

 
 
सायं. ७तेरात्री८
१९४०

 
 
रात्री८तेरात्री१०
११०१३

 
 
रात्री१०तेरात्री११
५१४२

 
 
 
 


झीमराठी
सकाळी७ते९
११३८

 
 
सकाळी९ते१२
२२०२

 
 
दुपारी. १२तेसायं. ७
२५७१

 
 
सायं. ७तेरात्री८
२००६३

 
 
रात्री८तेरात्री१०
२१३१९

 
 
रात्री१०तेरात्री११
१०७२१

 
 
 
 


कलर्सटॉकीज
सकाळी७ते९
२२५३

 
 
सकाळी९ते१२
१४०६

 
 
दुपारी. १२तेसायं. ७
२१२८

 
 
सायं. ७तेरात्री८
२०२५

 
 
रात्री८तेरात्री१०
२७२२

 
 
रात्री१०तेरात्री११
२१९८

 
 
 
 


फक्तमराठी
सकाळी७ते९
२१९४

 
 
सकाळी९ते१२
१७८३

 
 
दुपारी. १२तेसायं. ७
२३४४

 
 
सायं. ७तेरात्री८
४२४८

 
 
रात्री८तेरात्री१०
५२२५

 
 
रात्री१०तेरात्री११
२४७४

 
 
 
 


मायबोली
सकाळी७ते९
५७५

 
 
सकाळी९ते१२
५६७

 
 
दुपारी. १२तेसायं. ७
४५२

 
 
सायं. ७तेरात्री८
४९१

 
 
रात्री८तेरात्री१०
४३८

 
 
रात्री१०तेरात्री११
३२६

 
 
 
 


झीयुवा
सकाळी७ते९
४३४

 
 
सकाळी९ते१२
५८७

 
 
दुपारी. १२तेसायं. ७
८२२

 
 
सायं. ७तेरात्री८
१३१८

 
 
रात्री८तेरात्री१०
१५०२

 
 
रात्री१०तेरात्री११
१३०५

 
 
 
 


संगीतमराठी
सकाळी७ते९
७०५

 
 
सकाळी९ते१२
६२६

 
 
दुपारी. १२तेसायं. ७
५०६

 
 
सायं. ७तेरात्री८
५५०

 
 
रात्री८तेरात्री१०
५११

 
 
रात्री१०तेरात्री११
४२७

 
 
 
 


सोनीमराठी
सकाळी७ते९
४५२

 
 
सकाळी९ते१२
६५१

 
 
दुपारी. १२तेसायं. ७
७३८

 
 
सायं. ७तेरात्री८
१०७८

 
 
रात्री८तेरात्री१०
१७८१

 
 
रात्री१०तेरात्री११
९५६

 
 
 
 

१०
स्टारप्रवाह
सकाळी७ते९
७७१

 
 
सकाळी९ते१२
१०८७

 
 
दुपारी. १२तेसायं. ७
१२८१

 
 
सायं. ७तेरात्री८
१३६८

 
 
रात्री८तेरात्री१०
६४२८

 
 
रात्री१०तेरात्री११
३०१२

 

 

२४)इतरआवश्यकघटक:-

 

.क्र.
बाब
दर (रुपये)


केबल
३००प्रतिमहिना


इंटरनेट
४००प्रतिमहिना

 

२५) इतरप्रकारच्याजाहिराती :-

 

.क्र.
बाब
दर (रुपये)

1
Bulk SMS
2.80 पैसे PER SMS

2
Bulk Whatsapp Messages (Paid Service)
2.80 पैसे PER SMS

3
Voice Call
5.5 पैसे PER CALL

4
IVR Service
Rs.4500 PER MONTH

5
Facebooks
MRP अनुसारप्रचलितदराने

6
Twitter
MRP अनुसारप्रचलितदराने

7
You Tube
MRP अनुसारप्रचलितदराने

8
Whatsapp
MRP अनुसारप्रचलितदराने

9
Instagram
MRP अनुसारप्रचलितदराने

10
Google
MRP अनुसारप्रचलितदराने

 

###