मुंबई शहर जिल्ह्यातील निवडणूक नियुक्त कर्मचाऱ्यांसाठी टपाली मतदानाची सुविधा

मुंबई, दि. १३ : मुंबई शहर जिल्ह्यातील ३०-मुंबई दक्षिण मध्य व ३१-मुंबई दक्षिण लोकसभा मतदारसंघात निवडणूक कामकाजासाठी कार्यरत भारत निवडणूक आयोगाने अधिसूचित केलेले अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी (पोलीस व इतर) यांच्यासाठी १४ मे ते १६ मे, २०२४ या तीन दिवसांच्या कालावधीत टपाली मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी उपलब्ध करून दिली आहे.

तसेच, निवडणूक कर्तव्यावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी १७ मे ते १९ मे, २०२४ या कालावधीत अतिरिक्त सुविधा केंद्रावर टपाली मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

३०-मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा मतदारसंघ

३०-मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा मतदारसंघाच्या अधिनस्त येणाऱ्या अत्यावश्यक सेवेतील ज्यामध्ये पोलीस व इतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे, अशा मतदारांना १४, १५ व १६ मे, २०२४ रोजी मतदानासाठी चेंबूर एज्युकेशन सोसायटी, प्राथमिक व पूर्व प्राथमिक शाळा, संगणक कक्षाशेजारी, रूम नंबर १ व‌ २, आर. सी. मार्ग, मातोश्री रमाबाई आंबेडकर प्रसूतीगृह, चेंबूर नाका, मुंबई येथे दोन टपाली मतदान केंद्रांवर मतदानाची सुविधा उपलब्ध असणार आहे. तसेच ३०-मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा मतदारसंघातील निवडणूक कर्तव्यावर असलेले कर्मचारी यांच्यासाठी टपाली मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधा निवडणूक निर्णय अधिकारी स्तरीय मतदान सुविधा केंद्र याच ठिकाणी १७, १८ व १९ मे, २०२४ रोजी सकाळी नऊ ते सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

३१- मुंबई दक्षिण लोकसभा मतदारसंघ

३१-मुंबई दक्षिण लोकसभा मतदारसंघांमध्ये अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी (पोलीस व इतर) यांच्यासाठी अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, दुसरा मजला, जुने जकात घर, शहीद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात टपाली मतदान केंद्र उभारण्यात आले आहे. हे मतदान केंद्र १४ मे, ते १६ मे, २०२४ या तीन दिवसांच्या कालावधीत सकाळी नऊ ते सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत कार्यरत राहणार आहे.

३१-मुंबई दक्षिण लोकसभा मतदारसंघात निवडणूक कामकाजासाठी कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी यांना १७ मे, ते १९ मे, २०२४ या कालावधीत अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, दुसरा मजला, जुने जकात घर, शहीद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात उभारण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त सुविधा केंद्रात टपाली मतपत्रिकेद्वारे मतदान करता येणार आहे. या संपूर्ण टपाली मतदान प्रक्रियेचे छायाचित्रण केले जाणार आहे.

भारत निवडणूक आयोगाने अधिसूचित केलेल्या अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी (पोलीस व इतर) निवडणूक कर्तव्यावर असलेले कर्मचारी यांच्यासाठी टपाली मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध असणार आहे. टपाली मतदानाद्वारे मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयास संबंधित कर्मचारी यांचा नमुना १२-ड अर्ज प्राप्त होणे आवश्यक होते.

निवडणूक लढविणारे उमेदवार व त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी हे टपाली मतदान केंद्रास भेट देऊ शकतात. तसेच त्यांनी आपले मतदान प्रतिनिधी या ठिकाणी उपस्थित ठेवण्याचे आवाहन संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी केले आहे.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/