21- नाशिक लोकसभा मतदारसंघात राजाभाऊ (पराग) वाजे विजयी घोषित

नाशिक, दिनांक 4 जून, 2024 (जि. मा. का. वृत्तसेवा) : लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक- २०२४ ची २१ नाशिक लोकसभा मतदार संघाची मतमोजणी केंद्रीय वखार महामंडळ गोदाम, अंबड, नाशिक येथे शांततेत पार पडली. अंतिम निकाल जाहीर करताना निवडणूक निर्णय अधिकारी जलज शर्मा यांनी राजाभाऊ (पराग) प्रकाश वाजे यांना विजयी घोषित केले.

२१ नाशिक लोकसभा मतदार संघात एकूण १२ लाख, ३१ हजार १९ वैध मतदान झाले. ४०९ मते अवैध ठरली. तर नोटा (NOTA) साठी ६ हजार १८५ मतदान झाले असल्याचे श्री. शर्मा यांनी सांगितले.

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत, शांततेत, भयमुक्त व पारदर्शी वातावरणात पार पाडण्यास सहकार्य केल्याबद्दल श्री. शर्मा यांनी संबंधित सर्व यंत्रणा व पोलीस यंत्रणेचे आभार व्यक्त केले. प्रारंभी उपस्थितांना गोपनीयतेची शपथ देण्यात आली.

विधानसभा मतदारसंघ निहाय अनुक्रमे कंट्रोल युनिट मते, पोस्टल मते व एकूण मते असा निकाल पुढीलप्रमाणे –
1) श्री. अरुण मधुकर काळे
१२० सिन्नर ६१९
१२३ नाशिक पूर्व १५४०
१२४ नाशिक मध्य १०५७
१२५ नाशिक पश्चिम १९३२

१२६ देवळाली १४१४
१२७ इगतपुरी ११३६
evm मते ७६९८
पोस्टल मते ५३
एकूण मते ७७५१

2) श्री. गोडसे हेमंत तुकाराम
१२० सिन्नर ३१२५४
१२३ नाशिक पूर्व १००३११
१२४ नाशिक मध्य ८४९०६
१२५ नाशिक पश्चिम १२४८२७
१२६ देवळाली ५४०६४
१२७ इगतपुरी ५८०५२
evm मते ४५३४१४
पोस्टल मते १३१४
एकूण मते ४५४७२८

3) श्री. राजाभाऊ (पराग) प्रकाश वाजे
१२० सिन्नर १५९४९२
१२३ नाशिक पूर्व ८९९११
१२४ नाशिक मध्य ८८७१२
१२५ नाशिक पश्चिम ९३६१७
१२६ देवळाली ८१२००
१२७ इगतपुरी १०१५८५
evm मते ६१४५१७
पोस्टल मते २२१२
एकूण मते ६१६७२९

4) श्री. अमोल संपतराव कांबळे
१२० सिन्नर ९९२
१२३ नाशिक पूर्व ६२८
१२४ नाशिक मध्य ३९६
१२५ नाशिक पश्चिम ५४२
१२६ देवळाली ७६०

१२७ इगतपुरी १६५९
evm मते ४९७७
पोस्टल मते १७
एकूण मते ४९९४

5) श्री. कमलाकर बाळासाहेब गायकवाड
१२० सिन्नर ३३०
१२३ नाशिक पूर्व १७७
१२४ नाशिक मध्य १२५
१२५ नाशिक पश्चिम १४६
१२६ देवळाली ३०२
१२७ इगतपुरी ५५९
evm मते १६३९
पोस्टल मते ७
एकूण मते १६४६

6) श्री. करण पंढरीनाथ गायकर
१२० सिन्नर ३३१८
१२३ नाशिक पूर्व ७७४३
१२४ नाशिक मध्य ४५७८
१२५ नाशिक पश्चिम ११५५४
१२६ देवळाली १०६०४
१२७ इगतपुरी ९३१७
evm मते ४७११४
पोस्टल मते ७९
एकूण मते ४७१९३

7) श्री. कांतीलाल किसन जाधव
१२० सिन्नर १९९
१२३ नाशिक पूर्व १००
१२४ नाशिक मध्य ७६
१२५ नाशिक पश्चिम १४२
१२६ देवळाली ३७४

१२७ इगतपुरी ११५६
evm मते २०४७
पोस्टल मते ८
एकूण मते २०५५

8) श्री. कैलास मारुती चव्हान
१२० सिन्नर २९४
१२३ नाशिक पूर्व १९२

१२४ नाशिक मध्य ११३
१२५ नाशिक पश्चिम १७७
१२६ देवळाली ३९१
१२७ इगतपुरी ५१९
evm मते १६८६
पोस्टल मते १७
एकूण मते १७०३

9) श्रीमती जयश्री महेंद्र पाटील
१२० सिन्नर ३९४
१२३ नाशिक पूर्व २९४
१२४ नाशिक मध्य २१९
१२५ नाशिक पश्चिम ३०९
१२६ देवळाली ४०९
१२७ इगतपुरी ७७३
evm मते २३९८
पोस्टल मते २८
एकूण मते २४२६

10) ॲङ झुंजार म्हसुजी आव्हाड
१२० सिन्नर २११
१२३ नाशिक पूर्व १६९
१२४ नाशिक मध्य ९४
१२५ नाशिक पश्चिम १२९
१२६ देवळाली २३१

१२७ इगतपुरी ३७१
evm मते १२०५
पोस्टल मते ५
एकूण मते १२१०

11) श्रीमती दर्शना अमोल मेढे
१२० सिन्नर ८३३
१२३ नाशिक पूर्व ४४३
१२४ नाशिक मध्य ३७३
१२५ नाशिक पश्चिम ४२३
१२६ देवळाली ७४४

१२७ इगतपुरी १९१४
evm मते ४७३०
पोस्टल मते ६
एकूण मते ४७३६

12) श्रीमती भाग्यश्री नितीन अडसुळ
१२० सिन्नर १९५
१२३ नाशिक पूर्व ११२
१२४ नाशिक मध्य ६९
१२५ नाशिक पश्चिम ९०
१२६ देवळाली १९५
१२७ इगतपुरी ५८१
evm मते १२४२
पोस्टल मते २
एकूण मते १२४४

13) श्री. यशवंत वाळु पारधी
१२० सिन्नर ३३९
१२३ नाशिक पूर्व १४९
१२४ नाशिक मध्य ९२
१२५ नाशिक पश्चिम ११५
१२६ देवळाली ३२५

१२७ इगतपुरी ८४७
evm मते १८६७
पोस्टल मते ७
एकूण मते १८७४

14) श्री. वामन महादेव सांगळे
१२० सिन्नर ८३४
१२३ नाशिक पूर्व २२३
१२४ नाशिक मध्य १७८
१२५ नाशिक पश्चिम १६३
१२६ देवळाली ५७६
१२७ इगतपुरी १८८७
evm मते ३८६१
पोस्टल मते ०
एकूण मते ३८६१

15) श्री. आरीफ उस्मान मन्सुरी
१२० सिन्नर ३६०
१२३ नाशिक पूर्व २६२
१२४ नाशिक मध्य २४९
१२५ नाशिक पश्चिम २७७
१२६ देवळाली ४१३
१२७ इगतपुरी ९७७
evm मते २५३८
पोस्टल मते ५
एकूण मते २५४३

16) श्री. कनोजे प्रकाश गिरधारी
१२० सिन्नर ६०३
१२३ नाशिक पूर्व ३५७
१२४ नाशिक मध्य २१७
१२५ नाशिक पश्चिम २४३
१२६ देवळाली ७९६
१२७ इगतपुरी १७०१
evm मते ३९१७

पोस्टल मते ३
एकूण मते ३९२०

17) श्री. कोळप्पा हनुमंत धोत्रे
१२० सिन्नर २१४
१२३ नाशिक पूर्व १२४
१२४ नाशिक मध्य १००
१२५ नाशिक पश्चिम १४२
१२६ देवळाली २३२
१२७ इगतपुरी ३८६
evm मते ११९८
पोस्टल मते २
एकूण मते १२००

18) श्री. गणेश बाळासाहेब बोरस्ते
१२० सिन्नर ३००
१२३ नाशिक पूर्व ३३९
१२४ नाशिक मध्य २५६
१२५ नाशिक पश्चिम ४००
१२६ देवळाली ५०१
१२७ इगतपुरी ६०७
evm मते २४०३
पोस्टल मते १
एकूण मते २४०४

19) श्री. चंद्रकांत केशवराव ठाकूर
१२० सिन्नर १९६९
१२३ नाशिक पूर्व ४९९
१२४ नाशिक मध्य ४९६
१२५ नाशिक पश्चिम ५६८
१२६ देवळाली ११९०
१२७ इगतपुरी १८८५
evm मते ६६०७
पोस्टल मते १
एकूण मते ६६०८

20) श्री. चंद्रभान आबाजी पुरकर
१२० सिन्नर ४८३
१२३ नाशिक पूर्व १५३
१२४ नाशिक मध्य १११
१२५ नाशिक पश्चिम १४९
१२६ देवळाली ३२०
१२७ इगतपुरी ६७२
evm मते १८८८
पोस्टल मते २
एकूण मते १८९०

21) श्री. जितेंद्र नरेश भाभे
१२० सिन्नर १९५
१२३ नाशिक पूर्व ७८९
१२४ नाशिक मध्य ४७४
१२५ नाशिक पश्चिम ८२४
१२६ देवळाली ४९१
१२७ इगतपुरी ३५२
evm मते ३१२५
पोस्टल मते ७
एकूण मते ३१३२

22) श्रीमती तिलोत्तमा सुनिल जगताप
१२० सिन्नर ९५
१२३ नाशिक पूर्व १०९
१२४ नाशिक मध्य ५९
१२५ नाशिक पश्चिम ८१
१२६ देवळाली १२०
१२७ इगतपुरी १९०
evm मते ६५४
पोस्टल मते २
एकूण मते ६५६

 

23) श्री. दिपक गायकवाड
१२० सिन्नर ८१
१२३ नाशिक पूर्व ७३
१२४ नाशिक मध्य ६०
१२५ नाशिक पश्चिम ९१
१२६ देवळाली १३९
१२७ इगतपुरी १९६
evm मते ६४०
पोस्टल मते २
एकूण मते ६४२

24) श्री. देविदास पिराजी सरकटे
१२० सिन्नर ४७
१२३ नाशिक पूर्व ५८
१२४ नाशिक मध्य ३४
१२५ नाशिक पश्चिम ४७
१२६ देवळाली ७१
१२७ इगतपुरी १३५
evm मते ३९२
पोस्टल मते २
एकूण मते ३९४

25)श्री. धनाजी अशोक टोपले
१२० सिन्नर १०७
१२३ नाशिक पूर्व १३०
१२४ नाशिक मध्य ७६
१२५ नाशिक पश्चिम १३८
१२६ देवळाली ४७४
१२७ इगतपुरी ४५१
evm मते १३७६
पोस्टल मते ०
एकूण मते १३७६

 

26)श्री. शांतीगिरीजी मौनगिरीजी महाराज
१२० सिन्नर ७३८९
१२३ नाशिक पूर्व ७८३१
१२४ नाशिक मध्य २६१७
१२५ नाशिक पश्चिम ८२९८
१२६ देवळाली १३०६३
१२७ इगतपुरी ५२१७
evm मते ४४४१५
पोस्टल मते १०९
एकूण मते ४४५२४

27)श्री. सचिनराजे दत्तात्रेय देवरे
१२० सिन्नर ९२
१२३ नाशिक पूर्व ५९
१२४ नाशिक मध्य ४०
१२५ नाशिक पश्चिम ५३
१२६ देवळाली १२२
१२७ इगतपुरी १८३
evm मते ५४९
पोस्टल मते २
एकूण मते ५५१

28)श्री. सिध्देश्वरानंद सरस्वती
१२० सिन्नर ३१३
१२३ नाशिक पूर्व २२९
१२४ नाशिक मध्य २१२
१२५ नाशिक पश्चिम ४३९
१२६ देवळाली ४५८
१२७ इगतपुरी ७२७
evm मते २३७८
पोस्टल मते १०
एकूण मते २३८८

 

29)श्री. सुधीर श्रीधर देशमुख
१२० सिन्नर ५१०
१२३ नाशिक पूर्व ३२३
१२४ नाशिक मध्य २१५
१२५ नाशिक पश्चिम २५२
१२६ देवळाली ५६६
१२७ इगतपुरी १२९६
evm मते ३१६२
पोस्टल मते ५
एकूण मते ३१६७

30)श्रीमती सुषमा अभिजित गोराणे
१२० सिन्नर ४३७
१२३ नाशिक पूर्व १३१
१२४ नाशिक मध्य १३४
१२५ नाशिक पश्चिम १२७
१२६ देवळाली ३६१
१२७ इगतपुरी १०६८
evm मते २२५८
पोस्टल मते २
एकूण मते २२६०

31) श्री. सोपान निवृत्ती सोमवंशी
१२० सिन्नर १५३
१२३ नाशिक पूर्व १०४
१२४ नाशिक मध्य ८१
१२५ नाशिक पश्चिम ११०
१२६ देवळाली २६१
१२७ इगतपुरी ५०१
evm मते १२१०
पोस्टल मते १
एकूण मते १२११