Abdul Sattar | “आम्ही कुत्रा असेल तर संजय राऊत महाकुत्रा”; अब्दुल सत्तारांचं टीकास्त्र

बातमी – https://bit.ly/3VFhlzQ #sanjayRaut #AbdulSattar