InShorts Marathi
InShorts Marathi – मराठीत कमीत-कमी शब्दात बातमी देणारी वेबसाईट

- Advertisement -

InShorts Marathi – मराठीत कमीत-कमी शब्दात बातमी देणारी वेबसाईट
Read short news updates in Minimum words with InShorts Marathi. All daily news updates related to business, sports, technology, India, world and entertainment. InShortsMarathi.com covers marathi news from India and Maharashtra.
https://inshortsmarathi.com
https://www.facebook.com/inshortsmarathi
https://twitter.com/inshortsmarathi
https://www.instagram.com/inshortsmarathi/
https://www.pinterest.com/inshortsmarathi/
[email protected]
https://www.youtube.com/inshortsmarathi/
https://plus.google.com/u/2/106576911030036763471