Browsing Tag

Scientist Post

Government Job Alert | राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र यांच्यामार्फत विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया…

टीम महाराष्ट्र देशा: सरकारी परीक्षेसाठी Government Exam तयारी करणाऱ्या नवयुवकांसाठी राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र नोकरीची Job संधी उपलब्ध करून देत आहे. यामध्ये राष्ट्रीय माहिती विज्ञान यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या 127 जागा…
Read More...